Ważne! Ta strona internetowa stosuje pliki cookies w celu zapewnienia komfortu podczas przeglądania serwisu. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies,
zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o ich użyciu. Zamknij informację
Kancelaria podatkowa Joanna Kudłata
Jesteś tu: Aktualności > ogólne > SPRZEDAŻ OPAKOWAŃ FOLIOWYCH OD 01 WRZEŚNIA 2019
SPRZEDAŻ OPAKOWAŃ FOLIOWYCH OD 01 WRZEŚNIA 2019
2019-10-11 09:36:02, ogólne
Przypominam, że od 1 stycznia 2018 r. wprowadzony został obowiązek pobierania przez prowadzących działalność handlową opłaty recyklingowej od oferowanych przez nich lekkich toreb z tworzywa sztucznego. Wówczas opłatą zostały objęte torby o grubości do 50 mikrometrów, z wyłączeniem tzw. bardzo lekkich toreb z tworzywa sztucznego, czyli toreb o grubości do 15 mikrometrów, służących do bezpośredniego pakowania żywności oferowanej najczęściej luzem (tzw. zrywek).
Obecnie przyjęta zmiana obejmuje pozostałe torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału równej 50 mikrometrów i większej.

W myśl wprowadzonych zmian od 01 września 2019 roku, przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, jest obowiązany prowadzić ewidencję liczby nabytych i wydanych lekkich i pozostałych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego w danym roku kalendarzowym - w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej. Jeżeli przedsiębiorca prowadzi więcej niż jedną jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane takie torby z tworzywa sztucznego musi prowadzić taką ewidencję oddzielnie dla poszczególnych jednostek. Przedsiębiorca będzie obowiązany przechowywać informacje zawarte w ewidencji, o której mowa wyżej, przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którego informacje dotyczą.
Przedsiębiorcy będą mieli obowiązek składania rocznych sprawozdań, a także dokonania wpisu do rejestru stanowiącego integralną część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (dalej: BDO).
Ustawa nowelizująca weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia (tj. 6 września br.), z wyjątkiem m.in. przepisów dotyczących ww. opłaty recyklingowej, które częściowo weszły w życie już od 1 września 2019 r.
W myśl wprowadzanych zmian, podatnicy muszą:
• od 1 września br. pobierać opłatę recyklingową również od "grubszych" toreb,
• do 31 grudnia br. dokonać wpisu podmiotu do BDO,
• od 1 stycznia 2020 r. prowadzić ewidencję (w formie papierowej albo elektronicznej) nabycia i sprzedaży toreb z tworzyw sztucznych,
• w 2020 r. złożyć sprawozdanie za 2019 r. z podziałem na okres od 1 stycznia do 31 sierpnia br. (dotyczące toreb lekkich) oraz za okres od 1 września do 31 grudnia br. (dotyczące wszystkich toreb objętych opłatą recyklingową).
Projekt i wykonanie SN-DESIGN