Ważne! Ta strona internetowa stosuje pliki cookies w celu zapewnienia komfortu podczas przeglądania serwisu. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies,
zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o ich użyciu. Zamknij informację
Kancelaria podatkowa Joanna Kudłata
Jesteś tu: Aktualności > zmiany w podatkach > Wyłączenie z kosztów ze względu na dokonywanie płatności na rachunek spoza białej listy
Wyłączenie z kosztów ze względu na dokonywanie płatności na rachunek spoza białej listy
2020-01-03 14:15:28, zmiany w podatkach
Z dniem 1 stycznia 2020 r. wejdą w życie przepisy określające sankcje nakładane na podatników dokonujących płatności na rachunki spoza wykazu, tzw. Białej listy. Jedna z tych sankcji polegać będzie na wyłączeniu kwot takich płatności z podatkowych kosztów uzyskania przychodów kosztów.

Od 1 września 2019 r. funkcjonuje nowy wykaz, o którym mowa w art. 96b u.p.t.u. (ustawa o VAT). Wykaz ten obejmuje, między innymi, podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT - (biała lista), w tym numery posiadanych przez nich rachunków rozliczeniowych, lub imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której podmiot jest członkiem, otwartych w związku z prowadzoną przez członka działalnością gospodarczą - wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzonych przy wykorzystaniu STIR.
Do 31 grudnia 2019 r. wykaz ten pełni jedynie funkcję informacyjną. Zmieni się to z dniem 1 stycznia 2020 r., kiedy to wejdą w życie przepisy określające sankcje nakładane na podatników, którzy dokonują płatności na rachunki spoza wykazu, o którym mowa w art. 96b u.p.t.u. Jedna z tych sankcji polegać będzie na wyłączeniu z podatkowych kosztów uzyskania przychodów kosztów wynikających z niektórych płatności dokonywanych przez podatników na rachunki spoza wykazu. Sankcja ta wynikać będzie z nowego brzmienia przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i o podatku dochodowym od osób prawnych.

Warunki wyłączenia
Sankcja w postaci wyłączenia z podatkowych kosztów uzyskania przychodów będzie mieć zastosowanie, jeżeli łącznie spełnione będą cztery warunki, tj.:
1) płatność dotyczy dostawy towarów lub świadczenia usług, potwierdzonych fakturą, dokonanych przez dostawcę towarów lub usługodawcę zarejestrowanego na potrzeby podatku VAT jako podatnik VAT czynny,
2) płatność dokonana zostanie przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów,
3) płatność dotyczy transakcji, o której mowa w art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, czyli kwoty powyżej 15.000,00 złotych brutto
4) podatnik nie zawiadomi w terminie trzech dni od dnia zlecenia przelewu naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury o dokonaniu zapłaty należności przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów,

Projekt i wykonanie SN-DESIGN