Ważne! Ta strona internetowa stosuje pliki cookies w celu zapewnienia komfortu podczas przeglądania serwisu. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies,
zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o ich użyciu. Zamknij informację
Kancelaria podatkowa Joanna Kudłata
Jesteś tu: Aktualności > ogólne > IKZE - ULGA W ODLICZENIU
IKZE - ULGA W ODLICZENIU
2020-12-09 23:17:02, ogólne
W rozliczeniach podatku za rok 2020 r. odliczeniu od podstawy opodatkowania podlegają kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. Kwota limitu IKZE wynosi w 2020 r. 6 272,40 zł. Wpłaty należy dokonać do 31-12-2020 roku.
Każdy z nas poza zwykłymi składkami ZUS może dodatkowo gromadzić środki przeznaczone na emeryturę na co najmniej dwa sposoby. Indywidualne konto emerytalne (IKE) pozwala na to, by po osiągnięciu określonego wieku wypłata środków zwolniona była z podatku dochodowego, o tyle w przypadku Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) wypłaty te podlegać będą w chwili wypłaty uznaniu ich za przychód, a w konsekwencji – staną się podstawą naliczenia podatku. W ich przypadku jednak podatnik uzyskuje prawo odliczenia od podstawy opodatkowania kwoty składek, wpłacane już w roku ich uiszczenia. Z jednej strony, ulga pozwala na wcześniejszą realizację kwoty zwrotu z własnego podatku, z drugiej jednak – istnieje niebezpieczeństwo, że podatnik nie będzie miał na tyle przychodów, by skorzystać z ulgi w pełnym zakresie.

Kto może skorzystać z odliczenia
Odliczenia dokonuje się od podstawy opodatkowania, w konsekwencji odliczenia dokonują wyłącznie podatnicy rozliczający się:
• Na zasadach ogólnych według skali podatkowej (PIT-37, PIT-36),
• Rozliczając się ryczałtem ewidencjonowanym (PIT-28),
• Rozliczający się liniowo (19% podatku, PIT-36L),
Nie odliczy natomiast wydatków na IKZE:
• Stosujący kartę podatkową (PIT-16A),
• Rozliczający przychody opodatkowane ryczałtowo umowy (np. zlecenia do 200 zł),
• rozliczający dochody z giełdy i innych przychodów kapitałowych na PIT-38,
• składający deklarację z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości (PIT-39)
Nie ma znaczenia, czy podatnik rozlicza się indywidualnie, czy też łącznie z małżonką lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci. Ważne jest jednak, że ulga dotyczy wyłącznie jego, tzn. nie może części kwoty do odliczenia przekazać na rzecz drugiego małżonka.
Nie ma znaczenia, z jakich źródeł przychodów dokonuje się odliczenia, tzn. możliwe jest odliczanie składek zarówno z tytułu zarobków uzyskiwanych z działalności gospodarczej jak i z tytułu przychodów z umowy o pracę, zlecenie, dzieło itp.
Pamiętaj - ulga na IKZE może być wykorzystywana również jeśli zostałeś w 2019 r. objęty Pracowniczymi Programami Kapitałowymi przez swojego pracodawcę. Programy oszczędzania mogą się zatem powielać a podatnicy mogą czerpać przywileje z obu tych form.
Ograniczenie ulgi
Ulga ograniczona jest nie tylko wysokością przychodów oszczędzającego (nie można odliczyć więcej niż zarobił w danym roku) ale również maksymalną wartością składek, jakie rocznie można odłożyć na IKZE.
Wpłaty dokonywane na IKZE w roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej 1,2-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok określonego w ustawie budżetowej lub ustawie o prowizorium budżetowym lub w ich projektach, jeżeli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone.
Ulga tylko pozorna
Środki odłożone na IKZE w chwili ich wypłaty podlegać będą doliczeniu do przychodu i opodatkowane. Podatnik oszczędzający za pośrednictwem IKZE powinien zatem pamiętać, że niekorzystanie z ulgi lub brak przychodów, od których będzie możliwe odliczenie kwot składek na IKZE spowoduje mniej korzystne w stosunku do standardowego IKE konsekwencje podatkowe (jeżeli podatnik nie odliczy ulgi, wypłata środków z IKZE byłaby bowiem na jednym z etapów opodatkowana, inaczej niż wypłata z IKE).
Wypłata środków z IKZE
Wypłata środków zgromadzonych na IKZE następuje wyłącznie:
• na wniosek oszczędzającego, po osiągnięciu przez niego wieku 65 lat oraz pod warunkiem dokonywania wpłat na IKZE co najmniej w 5 latach kalendarzowych;
• w przypadku śmierci oszczędzającego - na wniosek osoby uprawnionej.

Projekt i wykonanie SN-DESIGN