Kancelaria podatkowa Joanna Kudłata
Jesteś tu: Strona główna
W ostatnich latach obserwujemy ciągłe zmiany przepisów prawa podatkowego. Brak stabilności i klarowności przepisów podatkowych utrudnia ich prawidłową interpretację nie tylko podatnikom, ale również urzędnikom skarbowym i doradcom podatkowym.  

Przedsiębiorcy coraz częściej zdają sobie sprawę z tego, że na efektywne prowadzenie działalności gospodarczej wpływa ich polityka podatkowa. W takiej sytuacji podatnicy poszukują pomocy u doradców podatkowych prowadzących kancelarie podatkowe i biura rachunkowe.
Współpracując z doradcą podatkowym mogą mieć Państwo pewność, że osoba taka posiada wysokie kwalifikacje. By uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu, doradca podatkowy musiał zdać trudny egzamin. Obowiązkiem doradcy podatkowego jest także ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Weryfikacją tego obowiązku zajmuje się Krajowa Izba Doradców Podatków. Każdy doradca musi osiągnąć odpowiednią ilość punktów dokumentujących udział w szkoleniach i innych formach kształcenia. Krajowa Izba organizuje również szkolenia dla pracowników doradców podatkowych. Osoby nie posiadające uprawnień do wykonywania zawodu nie są zobowiązane do podnoszenia kwalifikacji i ciągłego zdobywania wiedzy.

Doradcę podatkowego oraz jego pracowników obejmuje tajemnica zawodowa. Doradca dokłada wszelkich należytych starań, aby dane Klientów oraz ich pracowników były należycie chronione, zapewniając tym samym bezpieczeństwo Klienta. Nie może być przesłuchiwany przez organy podatkowe, policję i sądy, co do faktów i informacji z jakimi zapoznał się świadcząc usługi. Osoby nie posiadające uprawnień są zwolnieni z tajemnicy zawodowej i nie mogą korzystać z prawa odmowy zeznań i odpowiedzi na poszczególne pytania.

W celu ułatwienia wyszukiwania informacji, którymi są Państwo zainteresowani, naszą ofertę podzieliśmy na sześć działów tematycznych: usługi księgowe, doradztwo podatkowe, postępowanie podatkowe, obsługa kadr i płac, rozliczenia z ZUS, inne usługi.

Cieszymy się dużym zaufaniem ze strony naszych klientów co jest wynikiem ciężkiej i wytrwałej pracy. Naszym atutem jest rzetelność oraz terminowość wykonywania zadań, a także umiejętność wyszukiwania nowatorskich rozwiązań problemów podatkowych, w zależności od indywidualnych potrzeb klientów.
Projekt i wykonanie SN-DESIGN